Kids' pooling
   
 
Service
Voordelen
Tips & tricks
Scholen top 5
Fans
Inschrijven
Ik heb gevonden / Ik schrijf me uit
Algemeen reglement
 

1. Kids’Pooling is de commerciële benaming van de website www.kidspooling.be. De initiatiefnemer en de ontwerper (de ‘Ontwerper’) is Thierry Dewaele, B-1450 Chastre.

2. www.kidspooling.be (de ‘Site’) is een platform waarvan de voorafgaande inschrijving volledig gratis is. De enige doelstelling van dit platform is een ontmoetingsplaats te vormen voor ouders die, in de vorm van carpooling, met andere ouders of vrijwilligers (de ‘Gebruiker’, de ‘Gebruikers’) het vervoer van hun kinderen naar een gemeenschappelijke onderwijsinstelling wensen te organiseren. Na betaling worden de contactgegevens via e-mail verstuurd en kunnen de ouders contact leggen.

3. De carpooling is het resultaat van de gemeenschappelijke wens van en de overeenkomst tussen de Gebruikers.

4. De Ontwerper van de site kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele slechte verstandhouding tussen de Gebruikers, noch voor het verloop van de carpooling, voor het niet-respecteren van de afspraken die werden vastgesteld door de Gebruikers of voor elk ander voorval dat zich kan voordoen tijdens het traject (diefstal, vertraging, overtreding, ongeval…).

5. Elke Gebruiker is verantwoordelijk voor de informatie die geregistreerd wordt op de site. Deze dient precies en oprecht te zijn. De Ontwerper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit en de precisie van de informatie die verschaft wordt door iedere Gebruiker.
De Ontwerper behoudt zich evenwel het recht voor onvolledige, fictieve of dubbele inschrijvingen te verwijderen.

6. De Gebruiker verbindt zich ertoe de Site enkel te gebruiken voor uitsluitend persoonlijke doeleinden.

7. De Gebruiker verbindt zich ertoe de Site enkel te gebruiken waarvoor hij bestemd is, namelijk het contact leggen tussen Gebruikers die via carpooling het vervoer van hun kinderen naar een gemeenschappelijke onderwijsinstelling wensen te organiseren. In het geval deze verbintenis niet gerespecteerd wordt, behoudt de Ontwerper zich het recht voor de Gebruiker te verwijderen en hem verdere toegang tot de site te verbieden.

8. Elke Gebruiker kan zich op elk moment uitschrijven.

9. De Gebruiker verklaart meerderjarig te zijn, een geldige verzekering te hebben, een rijbewijs te bezitten en een voertuig te gebruiken conform de technische vereisten. Hij verbindt zich ertoe de Wegcode te respecteren.

10. Door zich in te schrijven, laat de Gebruiker toe dat de Ontwerper zijn geregistreerde gegevens via e-mail doorstuurt naar andere Gebruikers van de Site, conform de doelmatigheid van de Site. De gegevens die verstrekt worden door de Gebruiker en die op de Site geplaatst worden zijn onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

11. Alle gegevens van de Site (foto’s, teksten, afbeeldingen, database, muziek, merk…) is eigendom van Thierry Dewaele, B-1450 Chastre. Het is bijgevolg verboden gegevens van de Site na te bootsen, te kopiëren, te verkopen of te gebruiken. Deze worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en de wetten met betrekking tot de intellectuele eigendom.


Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash