Kids' pooling
   
 
Service
Voordelen
Tips & tricks
Scholen top 5
Fans
Inschrijven
Ik heb gevonden / Ik schrijf me uit
Algemeen reglement
 

Ecologie
Carpooling is een eerste stap naar ecomobiliteit: d.w.z. een manier om zich te verplaatsen die een rationeler gebruik van de wagen en het delen van de wagen met meerdere gebruikers verenigt.
Door te carpoolen vermindert het aantal wagens op de weg. U draagt dus bij tot het beschermen van ons milieu en dat van onze oogappels.

Tijdswinst / opstoppingen
Het naar school brengen van kinderen houdt vaak een omweg in en het kost tijd om nadien op hetzelfde moment in de oneindige files naar uw werk terecht te komen.
Carpooling laat toe deze tijd te delen en te verdelen over verschillende bestuurders. De tijd die u wint, laat u toe andere dingen te doen (vrijetijdsbesteding) of u nog meer op uw professionele carrière toe te spitsen.
Tot slot is het carpoolen voor scholieren ook een manier om de verzadiging van de wegen te vermijden, wetende dat 85% van de scholieren met de wagen naar school gebracht worden en dat 25% van het verkeer tijdens de piekuren uit vervoer van en naar school bestaat.

Gezelligheid
Door andere ouders te contacteren, kunt u uw kennissenkring uitbreiden en kunt u actiever deelnemen aan het sociale leven van uw kinderen.

Besparing
Dagelijks een omweg maken om uw kind naar school te brengen is duur (+/- 0,30 euro/km). Een omweg van 5 km kost u jaarlijks 540 Euro (5 kmX2X180 schooldagen). U kunt veel geld besparen door te carpoolen. U kunt ook kiezen wekelijks af te wisselen met andere ouders. In dat geval betaalt niemand een vergoeding en worden uw jaarlijkse kosten verminderd in functie van het aantal deelnemende ouders/vrijwilligers.



Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash